Habarlar

BOSB Tekstil Kümesi İhtiyaç analiz raporu toplantısı 9 Aralık 2015’te gerçekleştirildi

BURSA – Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) sanayide kümelenme modeline katkı sağlamaya devam ediyor. Üyelerinin rekabet edebilirlik seviyelerini artırmak amacıyla kümelenme faaliyetlerini sürdüren BOSB, “Tekstil Kümesi 2. Ur-Ge Projesi Tanışma ve İhtiyaç Analizi Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi.

Toplantıda tekstil kümesi üyelerine yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Proje Koordinatörü Nilay Durukan, daha önce yapılan kümelenme çalışmalarında 3 yılda 2.1 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi. Yeni kurulan kümenin Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon yeteneklerinin artırılması, iş mükemmelliği, yalın üretim teknikleri, sürekli gelişim, enerji verimliliği ve pazar artırma çalışmaları gibi hedefleri olduğunu belirten Durukan,