Bursa OSB URGE Tekstil Kümesi

T.C. Ekonomi Bakanlığının 2010 senesinde yürürlüğe aldığı Uluslar arası Rekabeti Geliştirme Projesinin ilk projelerinden biri olarak 2012 senesinde Bursa OSB Tekstil kümesi kurulmuştur. 12 Firmanın iştiraki ile kurulan küme T.C. Ekonomi Bakanlığı tarfından iyi uygulama örneği seçilen organizasyonlara imza atmıştır.

Dünya’nın tekstil üretiminin önemli ve stratejik bir noktası olan Bursa’da ve de Türkiye’nin ilk Organize sanayi bölgesinde birinci projenin kazanmış olduğu başarıya istinaden 2016 Senesinde ikinci proje onaylanmış ve ikinci üç yıllık faaliyet dönemi başlamıştır.

Küme üyelerinin Toplam ihracatı 480 milyon usd/yıllıktır. Bu proje ile beraber üç faaliyet  yılı neticesinde %10 luk bir küme global ihracat artışı hedeflenmektedir.

Uzakdoğu , yakın asya , Güney ve Kuzey Amerika , Afrika ( Güney Afrika , Nijerya , Kuzey Afrika)  özelinde ihracat potansiyeli oluşturma organizasyonları gerçekleştirilecektir.

• Üretim hacimlerinde esneklik
• Mükemmel kalite/ürün oranı
• Hızlı teslimat, dakiklik, sözleşmelere riayet etme
• Güçlü iletişim
• Kolay ve açık ihracat/ithalat formaliteleri
• Fikri mülkiyet haklarının korunması
• En son üretim teknikleri

Tekstil ve konfeksiyon Türk ekonomisinin ve dış ticaretinin en önemli sektörleri arasında yer almaktadır. Birlikte GSYİH’nın %6-7’sini oluşturan bu iki sektör üretim, istihdam, yatırım ve makroekonomik göstergeler açısından GSYİH’ye katkıdaki payları bağlamında Türk ekonomisinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu sektörlerin toplam ihracat hacmindeki payı 2011 yılında %18,5 idi. 2011 yılının sonunda ise Türkiye’nin toplam tekstil ve konfeksiyon ihracatı 24 Milyar USD olarak kayda geçmiştir. Türkiye’de tahmini işgücü 750.000 çalışana ulaşan 40.000’den fazla tekstil ve konfeksiyon şirketi bulunuyor.
Dünyanın ilk on ihracatçı sektörü arasında sayılan Türk tekstil endüstrisi ayrıca AB’nin ikinci en büyük tedarikçisidir. Türk tekstil ve konfeksiyon endüstrisi dünya ticaretinde önemli bir rol oynamaktadır, yüksek standartları karşılama yeteneğine sahiptir ve yüksek kalite ile geniş ürün yelpazesi anlamında uluslararası piyasalarda rekabet edebilmektedir. Türkiye’deki dokuma imalatlarının kurulu kapasitesi yaklaşık 1.350.000 ton olarak tahmin edilirken, örme ürünlerininki neredeyse 2.250.000 ton kabul edilmektedir.